stickyimage

Płaca minimalna w 2016 wzrosła do 1850 zł

Od 1 stycznia 2016r. najniższe wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy na umowie o pracę wynosi 1.850 zł brutto. To o 100 zł więcej w porównaniu do roku 2015. Na rękę pracownik zarabiający najniższą krajową otrzyma około 1355 złotych.

W stosunku do dotychczasowego wynagrodzenia minimalnego  obowiązującego w 2015 r. jest to wzrost o 100 zł brutto. Netto płaca minimalna wzrośnie jednak tylko o 69,53 PLN. Składki ZUS i podatek pomniejszą je bowiem o 30,47 zł.

Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, wyjątek od minimalnej pensji wynagrodzenie osób rozpoczynających pracę – w pierwszym roku nie może być ono niższe niż 80 proc. płacy minimalnej. Dlatego w ich przypadku najniższa płaca będzie wynosić 1480 zł brutto.

Wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego podwyżce ulegną również niektóre świadczenia pracownicze, dla których kwota ta stanowi punkt wyjścia przy ich ustalaniu, np.:

– wynagrodzenie pracowników najniżej zarabiających – pracodawcy będą obowiązani podwyższyć do ustawowego poziomu ich pensje,

– maksymalna wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika zwalnianego z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

– minimalna wysokość odszkodowania od pracodawcy, który dopuścił się wobec pracownika mobbingu

– dodatek za pracę w porze nocnej

– kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę, które należy pozostawić pracownikowi do dyspozycji

– Zmianie ulegnie również minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej.

Z płacą minimalną powiązana jest także odprawa w przypadku zwolnień grupowych. Nie może ona przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia. Wyniesie więc wyniesie 27 750 zł brutto. Minimalne odszkodowanie za dyskryminację lub mobbing wyniesie 1850 zł brutto.

—-

Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1385),

 

Tagi: , , , ,