stickyimage

Raport Praca.pl Q3 2015 – Najwięcej ofert pracy w sprzedaży, obsłudze Klienta i IT.

Najwięcej ofert zatrudnienia w sprzedaży, obsłudze Klienta i IT. Znajomość niemieckiego lub czeskiego jako dodatkowy atut zwiększający szansę na dobre stanowisko. Ponad 1/3 ofert pracy po znajomości. Praca.pl na podstawie analizy publikowanych w serwisie ofert zatrudnienia oraz zrealizowanego badania „Rola rekomendacji w poszukiwaniu pracy”, podsumowuje sytuację na rynku pracy po trzecim kwartale 2015 roku.

Gdzie najłatwiej o pracę?

Dynamika ryku pracy w Polsce nadal skoncentrowana jest na największych ośrodkach przemysłowo – gospodarczych i topowych branżach (IT i Sprzedaż). Województwa, w których najłatwiej o pracę to tradycyjnie województwo mazowieckie (16,5% wszystkich ofert pracy), małopolskie (12,2%) oraz dolnośląskie (prawie 12% wszystkich ofert). Widać jednak ożywienie w rejonach, w których o pracę trudno. Są to zmiany niewielkie, ale procentowo wzrosła (w porównaniu do poprzedniego kwartału) ilość ofert pracy w takich województwach jak podkarpackie (do 3,1%), lubelskie (do 3%), lubuskie (2,5%) i zachodniopomorskie (do 3,7%).

Jakie języki warto szkolić?

Nadal najbardziej poszukiwanym językiem jest angielski – ponad połowa (54%) ofert pracy zawiera wymagania dotyczące tego języka. Analiza trendów na przestrzeni ostatniego roku pokazuje jednak wyraźny wzrost zainteresowania pracodawców osobami mówiącymi po niemiecku (to kryterium znalazło się w 23% ofert pracy – przy czym jest to prawie 4% wzrost w porównaniu do poprzedniego kwartału i aż 6% w porównaniu do 3Q 2014 roku). Rośnie też ilość ofert pracy dla osób znających czeski (ponad 7% ofert pracy kierowanych jest do osób znających ten język) i włoski (wzrost ilości ofert pracy o 1,5% w porównaniu do poprzedniego kwartału). Co ciekawe, język czeski stał się bardziej pożądany niż francuski (który pojawił się w 6,5% ofert pracy).

Co zwiększa szanse na znalezienie pracy?

Ciekawym trendem jest również rosnąca rola rekomendacji w poszukiwaniu pracy. Z ponad 2800 odpowiedzi respondentów biorących udział w badaniu portalu Praca.pl wynika, że 30,8 % osób znalazło ostatnią lub aktualną pracę po znajomości. O tym, iż nasze postrzeganie takiej formy poszukiwania pracy zmieniło się na przestrzeni lat świadczą nie tylko deklaracje ankietowanych, ale również wdrażane w firmach z sukcesem systemy rekomendacji pracowniczych. Ponad 75% respondentów deklaruje, że poleciłoby znajomych do pracy, ale tylko wtedy, gdy byliby dobrymi kandydatami na dane stanowisko. Praca po znajomości była kiedyś kojarzona przede wszystkim z protekcją i nepotyzmem, a obecnie ponad 36% ankietowanych nie widzi w tym nic złego. Zaledwie 7,9 % ankietowanych uważa, że jest to nieetyczne, a tylko dla 7,5% to nadużywanie kontaktów.

Kandydaci korzystają z różnych form poszukiwania zatrudnienia w zakresie swoich kompetencji. Nie zawsze jednak trafiają na odpowiednie propozycje stanowisk. Dla pracodawców rekrutacja również nie jest łatwym procesem i coraz częściej firmy korzystają z wewnętrznych programów poleceń, aby znaleźć właściwego kandydata. Często to właśnie znajomi i przyjaciele najlepiej znają nasze kompetencje zawodowe – mówi Michał Filipkiewicz z Praca.pl – portalu, który zdecydował się wdrożyć w 2015 roku system rekomendacji kandydatów z premią dla polecającego.

Kogo najczęściej szukają pracodawcy?

Najwięcej ofert pracy w minionym, trzecim kwartale 2015 roku dotyczyło Sprzedaży i Obsługi Klienta30% wszystkich ofert pracy koncentrowało się właśnie na tym obszarze. Choć w sprzedaży nadal najłatwiej o pracę, to porównując ilość ofert pracy w sektorze do analogicznego okresu ubiegłego roku, widać 5%  spadek popytu na pracowników. Podobna sytuacja ma miejsce w obszarze IT. Wprawdzie 15% wszystkich ofert pracy dotyczyło w Q3 2015 roku programowania, a 10% Administracji IT, to w porównaniu zarówno do ubiegłego roku jak i poprzedniego kwartału widać nieznaczny spadek udziału tych ofert w całości ogłoszeń. W tej branży nadal niepodzielnie króluje Java – jest to najbardziej poszukiwany przez pracodawców język programowania.

Analiza najpopularniejszych branż, w których pojawia się najwięcej ogłoszeń o pracę z danymi z poprzednich okresów (poprzedni kwartał oraz analogiczny okres ubiegłego roku), pokazuje wyraźnie, że stale spada ich udział w całościowym rynku pracy. Nie znaczy to, że spada ilościowy poziom ofert pracy – nadal jest ich bardzo dużo. Mówi to jednak o tym, że coraz częściej i coraz więcej pojawia się ofert pracy w innych branżach – poza dominującymi. Do rozwojowych branż należy między innymi obszar Serwis/ Technika / Montaż, Zakupy i Logistyka.

Sytuacja na rynku pracy w 2015 roku poprawia się, co potwierdzają specjaliści z portalu Praca.pl na podstawie analizy publikowanych w serwisie ofert w trzecim kwartale 2015 i prognozy na kolejny kwartał. Jednocyfrowy poziom stopy bezrobocia, które spadło we wrześniu 2015 do 9,9% oraz deklaracje większości pracodawców o zwiększeniu zatrudnienia, napawają optymizmem.


*Badanie „Rola rekomendacji w poszukiwaniu pracy” zostało zrealizowane na próbie ponad 2800 respondentów w okresie lipiec – sierpień 2015 r. przez portal Praca.pl

Tagi: , , , , , , , , ,