stickyimage

Nowe technologie w nauczaniu – portal naukatozabawa.pl

Jak zachęcić dzieci do nauki? Najlepszym i sprawdzonym na to sposobem jest nauka poprzez zabawę. Wiedzę tę, w połączeniu z potencjałem nowych technologii wykorzystali twórcy portalu edukacyjnego NaukaToZabawa.pl. Ten bazujący na doświadczeniu z udzielania korepetycji projekt stał się internetowym narzędziem do tworzenia materiałów edukacyjnych i dzielenia się pomysłami pomiędzy nauczycielami oraz rodzicami. Dowiedz się, jakie możliwości daje portal NaukaToZabawa.pl

Portal NaukaToZabawa.pl jako wsparcie edukacyjne dla każdego

Twórcy projektu mają nadzieję, że portal będzie wspierał pracę nauczycieli oraz przyczyni się do zwiększenia zainteresowania zdobywaniem wiedzy u dzieci. . Platforma edukacyjna NaukaToZabawa.pl ma za zadanie przechowywać i udostępniać materiały edukacyjne tworzone zarówno przez nauczycieli, jak i rodziców.  Dzięki temu zasoby te będzie można wykorzystać wielokrotnie oraz dzielić się nimi z innymi użytkownikami. Wszystkie materiały będą gromadzone w jednym miejscu z możliwością szybkiego odszukania danego źródła i ponownego wykorzystania go. Co ważne, portal ten ma pomóc w nauce osobom niezainteresowanym danym tematem, a także tym dzieciom, które nie radzą sobie z konkretnym materiałem edukacyjnym. Dzięki możliwości tworzenia prezentacji i wyświetlania ich na tablicy multimedialnej lub za pomocą rzutnika, dzieci mogą aktywnie uczestniczyć w lekcji. Uczniowie mogą wspólnie rozwiązywać zadania np. łącząc się w grupy lub rywalizować indywidualnie. Co ciekawe, do odrobienia zadań domowych lub rozwiązania testu dzieci mogą wykorzystać tablet lub smartfon.

Wykorzystanie  nowych technologii w nauczaniu oraz przedstawienie materiału edukacyjnego w formie quizu czy gry, wyzwala w dzieciach kreatywność, inspiruje do większego wysiłku, a co istotne, angażuje do zabawy i nauki.

Narzędzie dla nauczycieli i rodziców

Tym, co na pewno zainteresuje nauczycieli, to możliwość samodzielnego tworzenia quizów, kartkówek, testów, prostych gier, sprawdzianów, a nawet zadań domowych w formie prezentacji składającej się ze slajdów. Przygotowane w ten sposób prezentacje mogą wspomóc zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, a także korepetycje.
Nauczyciele mogą dzielić się swoimi pomysłami z rodzicami czy innymi pedagogami. Istnieje również możliwość wykorzystywania slajdów innych użytkowników do tworzenia własnych prezentacji, pod warunkiem, że zostały one udostępnione publicznie.

Portal  NaukaToZabawa.pl  powstał dzięki zaangażowaniu twórców oraz uzyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu 8.1 Innowacyjna Gospodarka. Twórcy projektu wierzą, że dzięki portalowi najwięcej zyskają uczniowie, ucząc się w przyjemny sposób.
Artykuł powstał przy współpracy z portalem edukacyjnym www.naukatozabawa.pl oferującym nowoczesne rozwiązania dydaktyczne dla rodziców, nauczycieli oraz uczniów.

Tagi: